Sony PlayStation 5 Digital Edition PreOrder 02.2021

Sony PlayStation 5 Digital Edition PreOrder 02.2021
Click image for Gallery
Марка: SONY
Код на продукта: Sony PlayStation 5 Digital Edition PreOrder 02.2021
Наличност: 60
Цена: 60 1 250.00лв.
Кол-во: +
-
  - или -  

УСЛОВИЯ за ОНЛАЙН „Предварителна продажба на PlayStation 5 и Dual Sense контролер“

Предварителна продажба на PlayStation 5 и Dual Sense контролер“ се извършва на www.borsaplazma.com в периода 17.12.2020 г. до 25.12.2020 г., до изчерпване на доставените на количества. Цената се заплаща авансово, в пълен размер, чрез някой от начините на плащане, посочени до продукта. Доставки от 24.12.2020 г. За всички останали условия се прилагат Общите условия, публикувани на www.borsaplazma.com.

 

УСЛОВИЯ за ОНЛАЙН „Предварителна продажба на PlayStation 5 и Dual Sense контролер“

„Предварителна продажба на PlayStation 5 и Dual Sense контролер“ (по-долу „Предварителната продажба“) се предлага от Септима-7 ЕООД ДОбрич ул Вида Димитрова 29а булстат-Bg202814989 при следните условия:

Общи

  • Предварителната продажба се извършва в периода 07.01.2021 г. до 29.01.2021 г., до изчерпване на доставените на количества. Всяко физическо или юридическо лице („Купувач“) има право да закупи до 1 бр. PlayStation 5 или Dual Sense контролер. Септима-7 ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия и всички срокове, посочени в тях, в случай на евентуални промени в условията и сроковете на доставка, направени от производителя (доставчика).

Плащане

  • Купувачът заплаща цената на избрания PlayStation 5 или Dual Sense контролер на каса в магазинa, авансово, в пълен размер, с пари в брой/банкова карта, за което се издава фактура за аванс с три имена и ЕИК/ЕГН на Купувача и се съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра. Фактурата за окончателно плащане се издава единствено на лицето, на което е издадена фактурата за аванс. При покупка на изплащане се спазва установената между Септима-7 ЕООД ДОбрич ул Вида Димитрова 29а булстат-Bg202814989 и съответната финансова институция процедура, в т.ч. се оформя и подписва целия предвиден набор документи.

Получаване

  • Всеки закупен PlayStation 5 или Dual Sense контролер се получава след задължително уведомяване на Купувача на предоставения от него телефон за връзка; начална дата за уведомяване 24.12.2020 г. Получаването се извършва лично или от изрично нотариално упълномощено от Купувача лице, в срок до 3 дни от уведомяването, в работното време на магазина, издал фактурата за аванс. Получаването се извършва при задължителното представяне в оригинал на фактурата за аванс, приемо-предавателния протокол и документ за самоличност. При покупка на изплащане получаването се извършва съгласно дадените от съответната финансова институция инструкции. Във всички случаи, Септима-7 ЕООД не носи отговорност и не дължи каквато и да било неустойка/обезщетение за неполучени в срок PlayStation 5 или Dual Sense контролер.

Лични данни

  • Купувачите потвърждават, че приемат безусловно настоящите условия, както и че са уведомени, че предоставянето на посочените в приемо-предавателния протокол данни е необходимо изискване за сключване на договор за продажба; без предоставянето им сключването на договор няма да бъде възможно. Цялата информация относно обработването на данните е подробно описана в част „Декларации“ на приемо-предавателния протокол, в който същите се предоставят. “Септима-7 ЕООД ДОбрич ул Вида Димитрова 29а булстат-Bg202814989”, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да събира и обработва личните данни на Купувачите единствено за целите на Предварителната продажба.