Аналогово видеонаблюдение

Системите за аналогово видеонаблюдение предлагат  разнообразни възможности за контрол на обекти чрез запис на аудио и видео, като спомагат за значително намаление на разходите, осигуряват сигурност и спокойствие  на  достъпна цена. Те предоставят възможност за запис в реално време, наблюдение, търсене, възпроизвеждане и отдалечено преглеждане на записи през интернет, както и известяване за дадено събитие чрез sms или e-mail.

Заради голямото разнообразие на продуктите, не всички са качени в сайта, моля направете конкретно запитване!

Филтрирай по категория

Bitcoin wallet address: 38PMCLn3X7F4Lf36ZQ2wGN6hEB6A7WCryh
0xce7f5fc6f44e3552a7202f6f1a4769f65cbe9ab1