Сервиз за климатици

При възникнала повреда или проблем, нашия екип от специалисти посещава дадения обект в удобно за вас време, като провеждат диагностика и анализират каква е повредата. Цената за ремонт на климатичната техника зависи от характера на повредата и може да се определи само след диагностика на оборудването. Повредата се отстранява на място, или ако е нужно, системата се демонтира и се поправя в нашия сервиз.

Повредите на климатици в гаранция се отстраняват безплатно, след представяне на нужните документи и спазване на всички гаранционни условия упоменати в гаранционната карта на климатика !

Защо може да се нуждаете от сервиз за климатика?
 
10-Valider Редовно падане на предпазителя на ел.мрежата (бушоните).
10-Valider Захранващият кабел или щепселът загряват.
10-Valider Има теч от вътрешното тяло на климатика.
10-Valider Чува се нехарактерен шум от вътрешното тяло на климатика.
10-Valider Чува се нехарактерен шум от външното тяло на климатика.
10-Valider Мигат лампичките на вътрешното тяло по необичаен начин.
10-Valider На дистанционното се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.
10-Valider На дисплея на вътрешното тяло се изписва различна буква или цифра от зададените работен режим и градус.
Цена на диагностиката с ДДС:                  30 лв.
     
Цената е за посещение с продължителност до 90 минути и за модели с мощност до 30 000 BTU.

 

 

 

 

 

Няма добавени продукти в тази категория.
Bitcoin wallet address: 38PMCLn3X7F4Lf36ZQ2wGN6hEB6A7WCryh
0xce7f5fc6f44e3552a7202f6f1a4769f65cbe9ab1